top of page

AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming

IJsvereniging Kantens heeft een privacy verklaring opgesteld m.b.t. de nieuwe privacy wetgeving. U kunt deze hieronder lezen;

IJsvereniging Kantens is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website en facebook pagina’s en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de afhandeling van de contributie zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

IJsvereniging Kantens verwerkt uw algemene persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten (lidmaatschap) en omdat u deze aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:- Voor- en achternaam- Geslacht- Geboortedatum- Adres, postcode en woonplaats- Telefoonnummer (alleen bestuursleden)- E-mailadres (alleen bestuursleden)

IJsvereniging Kantens bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw persoonsgegevens worden direct vernietigd nadat u uw lidmaatschap van de ijsvereniging heeft beëindigd. Wij hanteren geen ander bewaartermijn.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

IJsvereniging Kantens neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van IJsvereniging Kantens) tussen zit. 

 

IJsvereniging Kantens gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Eén beveiligde laptop met het programma Office, in verband met verwerking van een ledenbestand in Excel, ten behoeve van contributie inning. IJsvereniging Kantens gebruikt geen cookies of andere vergelijkbare technieken. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via secretaris@ijsverenigingkantens.nl

 

Delen van persoonsgegevens met derden

IJsvereniging Kantens verstrekt uitsluitend uw persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door IJsvereniging Kantens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretaris@ijsverenigingkantens.nl.

 

IJsvereniging Kantens wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

bottom of page